Zakończenie projektów pn. „Strachocka biesiada weselna” i „Na straży kulinarnych tradycji Strachociny”

Aktualności

17 listopada 2018 r. w Strachocinie odbyło się podsumowanie dwóch projektów pn. „Strachocka biesiada weselna” i „Na straży kulinarnych tradycji Strachociny”. Projekty przygotowane przez Lokalną Grupę Działania Dolina Sanu, dofinansowane zostały z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.

Czytaj więcej