Projekt: Pomocna dłoń

Aktualności

Lokalna Grupa Działania realizuje projekt pn. „Pomocna dłoń” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

W ramach projektu został zakupiony sprzęt gastronomiczny umożliwiający poszerzenie działań stowarzyszenia o inicjatywy o charakterze pomocowym. Dzięki czemu możemy poszerzyć prowadzoną działalność statutową o nowe zadania – dedykowane m.in. przybywającym zza wschodniej granicy uchodźcom.

Czytaj więcej

Zagroda garncarska podczas GMINNYCH DOŻYNEK W MARKOWCACH

Aktualności

Przedstawiamy fotorelację z otwartej dla wszystkich – niezależnie od wieku i narodowości zagrody garncarskiej zorganizowanej podczas Dożynek gminnych w Markowcach. Każdy kto był zainteresowany mógł  ulepić własnego gliniaka. Dziękujemy Panu Sergiejowi za zaangażowanie i fachowość.

Zagroda została wsparta przez Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia umożliwiającego realizację działań o charakterze pomocowym w ramach projektu „Pomocna dłoń”.

Czytaj więcej