Miesiąc: maj 2011

  • Posiedzenie Rady LGD Dolina Sanu

    Posiedzenie Rady odbędzie się dnia 30 maja 2011r. o godz.15.30 w biurze LGD Dolina Sanu Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Wybór sekretarzy posiedzenia -komisji…

  • Zakończenie naboru wniosków

    Dnia 17 maja 2011r. o godzinie 15.00 zakończył się nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.…

  • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

    Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie „małych projektów”,…