Miesiąc: luty 2012

  • Ogłoszenie o naborze pracownika

    Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu ogłasza nabór na stanowisko:   Asystent/ka, konsultant/ka Wymagania wobec kandydata: •wykształcenie  wyższe •pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych; •niekaralność za…

  • Uwaga Wnioskodawcy !!!

    Uprzejmie informujemy, że Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu planuje przeprowadzenie naboru w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu działań: Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi. Nabór wniosków…