Miesiąc: kwiecień 2012

  • Wyrazy współczucia

    Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrej oraz Prezes Lokalnej Grupy Działania „Dolina Sanu” Annie Kornasiewicz  słowa otuchy oraz wyrazy głębokiego współczucia po śmierci Taty składają Wójt Gminy Sanok wraz z pracownikami…

A-+=