Miesiąc: czerwiec 2013

  • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

    Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie „małych projektów”, tj. operacji,…

  • Zaproszenie do składania ofert

    Zaproszenie do składania ofert   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu zaprasza do składania ofert na kompleksowe przeprowadzenie dwóch szkoleń promocyjno-informacyjnych z zakresu naborów wniosków prowadzonych przez LGD oraz konsultacji…