Miesiąc: lipiec 2013

 • MAŁE PROJEKTY OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – PRZYPOMNIENIE

  Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie „małych projektów”, tj. operacji,…

 • Podsumowanie szkolenia z działania MAŁE PROJEKTY

  Od 8 lipca do 2 sierpnia  br. istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „Małych Projektów”,…

 • Małe projekty – podstawowe informacje

  Co to są „małe projekty”?   Nieduże przedsięwzięcia (projekty) mieszkańców obszarów wiejskich, które mogą dostać dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania – stowarzyszeń działających na obszarach wiejskich (Program Rozwoju Obszarów…

 • Bezpłatne szkolenie „Małe projekty w ramach Osi Leader 4 PROW 2007- 2013 – zasady i przygotowanie wniosków”

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu   zaprasza potencjalnych beneficjentów (osoby fizyczne, także prowadzące działalność gospodarczą, rolników, jednostki samorządowe, instytucje kultury, przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacje pozarządowe) na…

 • III Zjazd Kapel w Dolinie Sanu

  Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu wzięła udział w III Zjeździe Kapel Ludowych w Dolinie Sanu, który odbył się 7 lipca 2013r. w Mrzygłodzie. Organizatorem imprezy była Gmina Sanok wraz z…

A-+=