Miesiąc: lipiec 2019

  • Zapraszamy na XIII Kermesz Karpackich Smaków

    Już 11 sierpnia w Mrzygłodzie od godz.15.00

  • Historie gliną malowane….

    Od 1 sierpnia 2019r. Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu będzie realizować projekt pn. „Historie gliną malowane”. Zadanie dofinansowane zostało z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Warsztaty…

  • Wiem. Reaguję. Przeciwdziałam ! – nowy projekt LGD Dolina Sanu

    28 czerwca 2019 roku członkowie zarządu Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu podpisali umowę na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitancjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie…

A-+=