Miesiąc: wrzesień 2021

  • Budowa altany w Lisznej idzie pełną parą!

    W Lisznej trwają prace związane z utworzenia przyjaznego azylu sprzyjającego odpoczynkowi. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. „Budowa ogólnodostępnej EKO ALTANY wyposażonej w elementy małej architektury oraz przyjazne przyrodzie…

A-+=