KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalnej Strategii Rozwoju

Aktualności

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”

zaprasza mieszkańców Gminy Sanok

na

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

 

Termin:                                            28 września 2015 r., godzina 13.00

Miejsce:                                          Urząd Gminy Sanok

                                                         ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

                                                         III piętro, sala nr 312

                                                        

Cele konsultacji: analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń gminy oraz określenie potrzeb mieszkańców, wyznaczenie przyszłych kierunków rozwoju gminy wymaganych podczas przygotowania celów Lokalnej Strategii Rozwoju.