Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące występowania zjawiska przestępczości, w tym przemocy i patologii społecznych w powiecie sanockim

Aktualności

Szanowni Państwo,

W odniesieniu do prac zmierzających do opracowania „Strategii zapobiegania przestępczości na terenie powiatu sanockiego” zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie podjętych działań poprzez wypełnienie ankiety on-line. Ankieta przeznaczona jest dla mieszkańców powiatu sanockiego.

Zebrane podczas badania opinie i oceny posłużą do opracowania syntetycznego dokumentu, stanowiącego jednocześnie bazę informacji dla działań podejmowanych w najbliższych lata w zakresie przeciwdziałania przestępczości, przemocy oraz patologiom. Ankieta jest całkowicie anonimowa – wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień, a wypełnione przez Państwa ankiety nie będą publicznie udostępniane. Ankieta wykorzystuje pytania jednokrotnego, pytania wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte – z prośbą o informację/ opinię. Prosimy o odpowiedź na każde pytanie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

Termin badania: 6 grudzień 2020 r. – 16 grudzień 2020 r.

Ankieta dla osób dorosłych