Badanie ankietowe uczniów Gimnazjum oraz uczniów ostatnich klas Szkoły Podstawowej

Szanowni Państwo,

W odniesieniu do prac zmierzających do opracowania Diagnozy występowania zjawiska przestępczości, w tym przemocy i patologii społecznych na terenie gmin Sanok i Tyrawa Wołoska zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie podjętych działań.

Ankieta przeznaczona jest dla uczniów Gimnazjum oraz uczniów ostatnich klas Szkoły Podstawowej gmin Sanok i Tyrawa Wołoska. Badanie ma charakter anonimowy, a zebrane informacje będą służyć jedynie potrzebom statystycznym. Aby wypełnić ankietę wymagany jest dostęp do komputera i internetu.

Z uwagi na krótki termin realizacji przedsięwzięcia badanie będzie prowadzone w terminie od 28 listopada 2017 r. do dnia 6 grudnia 2017 r.

Liczymy na Państwa zaangażowanie oraz współpracę.

Ankieta dla uczniów