Bezpłatne szkolenie

Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu zaprasza na bezpłatne szkolenie nt.: „Zasady przyznawania dofinansowania na projekty realizowane w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej składanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu” dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej (przedsiębiorców, rolników, osób fizycznych).

Harmonogram szkolenia

dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej

nt.: „Zasady przyznawania dofinansowania na projekty realizowane w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej składanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu”

07.05.2011 r. (sobota)

9.00 – 9.15 Rozpoczęcie szkolenia, powitanie uczestników, przedstawienie programu i celu szkolenia (powitalna kawa)
9.15 – 10.00

1 godz.

Zasady wyboru projektów przez LGD Dolina Sanu w kontekście wdrażania  LSR dla projektów dotyczących działania: Tworzenie i rozwój mkroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (prezentacja LGD Dolina Sanu, omówienie celów LSR i kryteriów wyboru dla ww. działań)
10.00 – 11.30

2. godz.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – zasady przyznawania pomocy finansowej (Beneficjenci, koszty kwalifikowalne, realizacja i rozliczanie projektów)
11.30 – 11.15 Przerwa
11.15 – 12.45

2 godz.

Tworzenie i Rozwój mikroprzedsiębiorstw – omówienie dokumentów aplikacyjnych: Wniosku o przyznanie pomocy i ekonomicznego planu operacji (biznesplanu);
12.45 – 13.30

1 godz.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – zasady przyznawania pomocy finansowej (Beneficjenci, koszty kwalifikowane, realizacja i rozliczanie projektów)
13.30 – 13.45 Przerwa
13.45 – 15.15 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – omówienie dokumentów aplikacyjnych: Wniosku o przyznanie pomocy i ekonomicznego planu operacji (biznesplanu);

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *