BEZPŁATNE SZKOLENIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu zaprasza potencjalnych beneficjentów (osoby fizyczne, także prowadzące działalność gospodarczą, rolników, jednostki samorządowe, instytucje kultury, przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacje pozarządowe) na

BEZPŁATNE SZKOLENIE
z zakresu
„Małe projekty  w ramach Osi Leader 4 PROW 2007- 2013 – zasady i przygotowanie wniosków”

Małe projekty to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania Lokalnej Grupy działania Dolina Sanu.
Pomoc ma formę zwrotu 70% kosztów kwalifikowanych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć 25 tyś.zł. Informacje na temat „małych projektów” oraz harmonogram szkolenia znajduje się na stronie www.lgddolinasanu.pl
Szkolenie odbędzie się 16 i 17 marca 2012 na  Sali narad Urzędu Gminy Sanok (III p. pokój 302) ul. Kościuszki 23, początek o godz. 10:00.
Celem szkolenia będzie praktyczne przygotowanie uczestników do aplikowania o środki w ramach w/w działania.
Kwota przeznaczona do rozdysponowania w ramach  tegorocznego naboru  to  240 000zł.  Nabór rozpocznie się 29 marca 2012r i potrwa do 27 kwietnia 2012r.

Więcej informacji na temat działania Małe Projekty  można uzyskać w biurze Stowarzyszenia LGD Dolina Sanu, ul. Kościuszki 23  ( siedziba UG Sanok) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 15:30 oraz pod numerem telefonu 13 49 40 649

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmowane będą do 9 marca 2012 roku.
pod numerem tel. 13 49 406 49

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!!!!