Bezpłatne szkolenie

Bezpłatne szkolenie „Produkt lokalny/ i tradycyjny produkt z wykorzystaniem lokalnych zasobów – elementem zachowania dziedzictwa kulturowego i rozwoju obszaru LGD Dolina Sanu”

26 marca br. w Sali Narad Urzędu Gminy w Sanoku odbyło się bezpłatne szkolenie „Produkt lokalny/ i tradycyjny produkt z wykorzystaniem lokalnych zasobów – elementem zachowania dziedzictwa kulturowego i rozwoju obszaru LGD Dolina Sanu”. Szkolenie przeprowadziła Pani Dorota Jamrozy, pracownik Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Program zawierał m.in.:

– identyfikację produktów lokalnych Doliny Sanu (gm. Sanok i Tyrawa Wołoska),

– przygotowanie producentów do rejestracji nazw produktu,

– przedstawienie produktu lokalnego jako narzędzia promocji regionu,

– wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych.

W szkoleniu wzięli udział lokalni liderzy (rękodzielnicy, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich oraz osoby zainteresowane zarejestrowaniem produktu lokalnego).


A-+=