Ceramika dla smyka

Zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYCH, wakacyjnych warsztatach garncarskich organizowanych pod hasłem CERAMIKA DLA SMYKA

Godziny zajęć: 9:00-12:00 oraz 15:00-18:00 w zależności od grupy
Miejsce: Pracownia Ginących Zawodów – rynek w Mrzygłodzie
Cykl dla czterech grup w terminach: 01- 26 sierpnia 2022 r.
– dla każdej grupy 5 dni warsztatowych.
– jedna grupa: 10 osób
2 grupy dziecięce: dzieci od 6 klasy;
2 grupy mieszane – dzieci z opiekunami i dorośli.
ZAPISY potrwają do 29 lipca 2022 r. (piątek)
Zgłoszenie:
telefonicznie pod nr 13 46 56 580 (sekretariat) (pon-pt w godz. 7:30-15:30) lub
mailowo: promocja@gminasanok.pl
Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych
Warsztaty zostały wsparte przez Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia umożliwiającego realizację działań o charakterze pomocowym w ramach projektu „Pomocna dłoń”.

A-+=