Dożynki gminne w Tyrawie Wołoskiej

Aktualności

LGD Dolina Sanu została zaproszona do udziału w dożynkach gminnych w Tyrawie Wołoskiej, które odbyły  się 11.09.2011r.. Podczas imprezy LGD zaprezentowała lokalne tradycyjne potrawy, charakterystyczne dla regionu gminy Tyrawa Wołoska m.in.. Sękacz, jabłecznik, pierogi razowe itp.. regionalne potrawy zaprezentowane zostały w formie degustacji przy pomocy KGW Rozpucie. Podczas dożynek rozdane zostały materiały promocyjne LGD Dolina Sanu, prezentujące walory turystyczne i historyczne obszaru LGD a także zaprezentowane zostały zasady udzielania wsparcia finansowego w ramach PROW. Udział w imprezie zapewnił LGDDS promocję zasobów kulturalnych, historycznych i przyrodniczych, regionalnego jadła –  aktywizację mieszkańców. W imprezie wzięli udział  sołtysi, członkowie Rady Sołeckiej, członkinie KGW itd)