Garncarstwo naszą przyszłością

Podczas XIII Kermeszu Karpackich Smaków, imprezy który miała miejsce w Mrzygłodzie 11 sierpnia, zorganizowane zostało stoisko promujące ideę ekonomii społecznej. Wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z bezpłatnego doradztwa oraz zapoznać się z udostępnionymi publikacjami i materiałami informacyjnymi. Do udziału w wydarzeniu zostały także zaproszone wybrane podmioty ekonomii społecznej, które zaprezentowały swoje usługi i produkty regionalne, a przy okazji, dzieliły się swoją wiedzą.

Ponadto na stoisku promocyjnym odbywały się bezpłatne warsztaty garncarskie, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród dzieci, ale również osób dorosłych. Na stoisku każdy zainteresowany mógł bezpłatnie stworzyć własne rękodzieło na kole garncarskim. Warsztaty ukazały, jak duży potencjał drzemie w rzemiośle i tradycji garncarskiej Mrzygłodu.

Inicjatywa „Garncarstwo naszą przyszłością” jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.