Goście z LGD Region Włoszczowski w Dolinie Sanu

Aktualności

W dniu 20 października 2012r. LGD Dolina Sanu gościła 30 osobowa grupa lokalnych liderów i działaczy z LGD Region Włoszczowa  w celu zapoznania się ze specyfiką obszaru, lokalnym rzemiosłem i kulturą.

W siedzibie LGD Dolina Sanu  odbyła się prezentacja multimedialna o Dolinie Sanu, jej głównych celach, realizowanych zadaniach i zasobach. Wizyta miała charakter studyjny, jej celem było bliższe poznanie walorów kulturowych, turystycznych i przyrodniczych odwiedzanych terenów. Ważnym elementem wizyty była wymiana doświadczeń oraz spotkanie z przedstawicielami  władz lokalnych m.in. Sebastianem Niżnikiem Starostą Sanockim,  Janem Chowańcem członkiem Zarządu Powiatu Sanockiego oraz przedstawicielami lokalnych społeczności.

W trakcie wizyty goście z LGD Region Włoszczowski obejrzeli największą w Polsce kolekcję ikon w Muzeum Historycznym Ziemi Sanockiej oraz zbiory Galerii Zdzisława Beksińskiego.

W towarzystwie przewodnika PTTK  zwiedzali też  najciekawsze zakątki Sanoka i odbyli wycieczkę po terenie LGD Dolina Sanu.  Goście mogli nacieszyć oczy jesiennymi pejzażami Gór Słonnych, zabytkową zabudową sakralną i świecką.

Uczestnicy wizyty zaskoczeni byli rękodziełem Doliny Sanu i zasobami historycznymi i przyrodniczymi naszego terenu. Urzekła ich też aktywność i gościnność mieszkańców  LGD Dolina Sanu.