Historia Mrzygłodu ożywiona podczas XII Kermeszu Karpackich Smaków

XII Kermesz Karpackich Smaków w Mrzygłodzie w dniu 19 sierpnia 2018 roku, stał się doskonałą okazją do zaprezentowania bardzo szerokiemu gronu scen i postaci z historii lokalnej. Głównym  celem i zamysłem  niniejszej prezentacji było włączanie mieszkańców Ziemi Sanockiej w świętowanie 100 lecia  odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie  świadomości mieszkańców na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości. Założony cel zostanie osiągnięty poprzez organizację pokazu historycznego podczas imprezy „Kermesz Karpackich Smaków” w Mrzygłodzie . 

Pokaz historyczny polegał  na przedstawieniu scenek historycznych wykonanych przez grupę profesjonalnych rekonstruktorów historycznych, m.in:

  • Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu – założone w 1987 roku przez miejscowego społecznika Mieczysława Tarnowskiego, jako ukoronowanie trwających przynajmniej od 1917 roku tradycji kościuszkowskich w tym historycznym mieście. 
  • Pracownię Rekonstrukcji Historycznych SCUTUM  – Historia Ożywiona

Odtwarzane wydarzenia były przypomnieniem wkładu lokalnych bohaterów w walki i zrywy niepodległościowe. Scenki historyczne ukazały losy zasłużonych bohaterów nierozerwalnie związanych z Mrzygłodem i okolicą. Pierwsze nastąpiła prezentacja postaci z historii Mrzygłodu i okolic. W pokazie wystąpili:

rycerz Matjasz ze Zboisk h. Gozdawa – założyciel Mrzygłodu; Krzysztof Boratyński – szlachcic, konfederata tyszowiecki; Józef Jakubowicz, ziemianin, uczestnik walk z 1848 i 1863 r.; Józef Biga – powstaniec listopadowy; Franciszek Niedzielski – powstaniec styczniowy.

 

Krzysztofa Boratyńskiego – był to Mrzygłodzianin, konfederata tyszowiecki. Konfederacja wojskowo-szlachecka zawiązana 29 grudnia 1655 w Tyszowcach przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława „Rewerę” Potockiego i hetmana polnego koronnego Stanisława Lanckorońskiego w celu podjęcia ponownej walki z najazdem szwedzkim i poddania wojska prawowitemu monarsze Janowi II Kazimierzowi Wazie. Boratyński pochowany został w 1662r. pod posadzką kościoła pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie.

 

 – Józefa Jakubowicza uczestnika walk 1848 r. i 1863 r., ziemianina, który był sędzią sądu rzeszowskiego, czerniowieckiego, stanisławowskiego i tarnowskiego, radcą sądu apelacyjnego we Lwowie. W okresie powstania chłopskiego 1846 r. wraz z innymi właścicielami ziemskimi z Sanockiego pochwycony przez powstańców, został oswobodzony przez mieszczan z Mrzygłodu, o czym opisał w swoim pamiętniku, wydanym przez Józefa Żywickiego pt. „Szlachetny czyn mieszczan z Mrzygłodu,”

 

Franciszka Niedzielskiego, był to 16-letni mieszkaniec Mrzygłodu, który  opuścił seminarium w  Przemyślu i dołączył do powstańców. Zginął z rąk Moskali pod Józefowem.

Uczestnicy Kermeszu byli świadkami „Jak pan Krzysztof Boratyński z Mrzygłodu Szweda bijał”,

Pojedynek Krzysztofa Boratyńskiego z Samuelem Grądzkim (sojusznikiem Szwedów)
Samuel Grądzki – 

zobaczyli „Szlachetny czyn mieszczan z Mrzygłodu”

  oraz „Jak Franciszek Niedzielski do powstania poszedł”.

Dodatkową atrakcją podczas trwania imprezy był zorganizowany obóz powstańców/legionistów, w którym odwiedzający zapoznali się z umundurowaniem, rekwizytami oraz wysłuchają opowieści na kanwie lokalnej historii.

Każdy odwiedzający obóz otrzymał pamiątkową chorągiewkę narodową.

Rezultatem zrealizowanego pokazu historycznego są:

– podniesienie świadomości mieszkańców Ziemi Sanockiej i turystów nt. uczestnictwa lokalnych bohaterów w odzyskaniu niepodległości,

– przekazanie lokalnych tradycji młodemu pokoleniu,

– integracja i aktywizacja społeczności lokalnej,

– zorganizowanie wydarzenia o charakterze patriotyczno – historycznym,

– edukacja historyczna dzieci i młodzieży.

 

Pokazy historyczne sfinansowano z darowizny od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.