Historie gliną malowane….

Od 1 sierpnia 2019r. Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu będzie realizować projekt pn. „Historie gliną malowane”. Zadanie dofinansowane zostało z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Warsztaty kulturalne i artystyczne”. W ramach projektu zaplanowano 2 edycje warsztatów pn. „Nie święci garnki lepią…”, opracowanie publikacji promocyjno – instruktażowych „Majster Lepiglina” a na koniec organizację wernisażu podsumowującego projekt. Warsztaty skierowane będą do dzieci, młodzieży i osób dorosłych i odbywać się będą w Mrzygłodzie. Zajęcia planowane są do realizacji w wykańczanej właśnie Pracowni Ginących Zawodów. Całkowita wartość projektu to 10 230,00zł natomiast dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego wynosi 7000,00zł.