I Przegląd Kapel Ludowych Doliny Sanu w Mrzygłodzie

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników muzyki ludowej oraz folkloru na I Przegląd Kapel Ludowych Doliny Sanu, który odbędzie się 15 lipca w Mrzygłodzie.

Czekają na Was fantastyczne występy 7. kapel ludowych, w tym Kapeli Ludowej KAMRATY, która na tegorocznym 46. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą zajęła II miejsce.

I Przegląd Kapel Ludowych Doliny Sanu ma na celu popularyzację, ochronę oraz dokumentację autentycznego muzykowania i ludowego śpiewu. Oprócz walorów estetycznych ma także ciekawe podłoże historyczne. Mrzygłód to miejscowość o bogatej historii, niezwykłej architekturze i tradycjach związanych z jarmarkami.

A 15 lipca to dzień dla Mrzygłodu szczególny i związany królem z Władysławem Jagiełło, który  na pamiątkę historycznego zwycięstwa pod Grunwaldem ufundował w Mrzygłodzie kościół pod wezwaniem Rozesłania Apostołów. Legenda głosi, że kościół budowali jeńcy krzyżaccy. Parafia Mrzygłodu po dziś dzień obchodzi odpust właśnie 15 lipca jako dzień wygranej w dniu „Rozesłania Świętych Apostołów”.

Projekt realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj., operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Celem operacji jest aktywizacja życia kulturalnego oraz promocja lokalnej twórczości ludowej poprzez organizację imprezy.