I Spotkanie animacyjne – ZAPRASZAMY !!!

DZIAŁAJMY WSPÓLNIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W GMINIE SANOK

Termin: 3 sierpień 2011,  godz. 16.00

Miejsce: Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23

Prowadząca: Agnieszka Rajchel – animator Regionalnego Ośrodka EFS Krosno

Cel spotkania: zintegrowanie działań organizacji pozarządowych, szczególnie prężnie działających Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia LGD „Dolina Sanu” na rzecz rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Sanok.

Program spotkania:

  1. Prezentacja oferty Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie.
  2. Prezentacja planowanych konkursów w ramach POKL do końca 2011r. (w szczególności dotyczących oddolnych inicjaty).
  3. Prezentacja  idei partnerstwa lokalnego, czym jest partnerstwo lokalne, dlaczego warto współdziałać.
  4. Dyskusja  na temat problemów i potrzeb występujących w środowisku lokalnym.

Zakres usług wchodzących w spotkanie: na spotkaniu zapewniony zostanie drobny poczęstunek oraz materiały informacyjne.

Spotkanie animacyjne organizowane jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dolina Sanu” w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby środowiska lokalnego.

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą na rzecz rozwoju lokalnego  Gminy Sanok.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 25 lipca 2011 na adres animator_krosno@reofs.pl ,telefonicznie (13) 43 202 91 lub  (13) 49 406 49 lub w biurze LGD Dolina Sanu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *