Informacja z XXV posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu z dnia 30 maja 2012r

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny
operacji (ocena za zgodność z LSR oraz wg  lokalnych kryteriów) na podstawie wniosków o
przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w
zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działań osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi złożonych w
biurze LGD w konkursie nr LGDDS/MP/VII/12 Rada LGD podjęła w dniu 30 maja2012
r. uchwałę Nr XXV/72/12 zatwierdzającą listę wniosków o przyznanie pomocy
wybranych do dofinansowania.

uchwała zatwierdzająca listę wybranych operacji

lista wybranych do dofinansowania operacji (1)

lista wybranych do dofinansowania operacji (2)

lista wybranych do dofinansowania operacji3

lista nie wybranych do dofinansowania operacji (4)

lista nie wybranych do dofinansowania operacji (5)

lista nie wybranych do dofinansowania operacji (6)