Kampania informacyjno – promocyjna „Jak dobrze mieć sąsiada” w ramach realizacji projektu RAZEM BEZPIECZNIEJ

Dzięki dofinansowaniu z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w ramach „Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka – edycja 2023”, Gmina Sanok realizuje projekt pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Gminy Sanok poprzez montaż monitoringu w miejscach publicznych”.
Jednym z założeń projektu jest przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej pod hasłem „Jak dobrze mieć sąsiada”.

W ramach kampanii został wydrukowany mini poradnik w formie ulotki dotyczący głównych zasad i metod skutecznego zabezpieczenia mienia np. przed włamaniami, kradzieżami czy oszustwami. Pobudzanie sąsiedzkich zachowań samopomocowych i wzmacnianie znaczenia więzi społecznych jest szczególnie ważne w stosunku do osób samotnych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych czy w podeszłym wieku bez względu na płeć. Kampania wspiera wzajemną pomoc i kooperatywę sąsiedzką, która jest najlepszym „monitoringiem” szczególnie w lokalnych, małych społecznościach.

Sąsiedzka serdeczność i pomoc to skarb – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

 

Wspomniane ulotki dostępne są na każdym piętrze Urzędu Gminy Sanok, a w najbliższym czasie zostaną także rozdystrybuowane wśród seniorów za pośrednictwem podległych jednostek tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej oraz Klubu Seniora w Mrzygłodzie.