Kiermasz Wielkanocny 21.03. – 22.03.2015r.

W marcową sobotę i niedzielę w Gminnym Ośrodku Kultury w Tyrawie Wołoskiej odbyły się warsztaty wielkanocne oraz Kiermasz Wielkanocny.

Atmosfera na zajęciach sprzyjała zabawie i kreatywności tworzenia, uczestnicy warsztatów mogli wykazać się talentem wykonując m.in. kartki świąteczne, pisanki, stroiki oraz ozdoby wielkanocne. Zajęcia były bardzo owocne w liczne prace.

Podczas Kiermaszu Wielkanocnego Koła Gospodyń Wiejskich z sołectw: Siemuszowa, Hołuczków, Rozpucie, Rakowa zachwyciły przyozdobionymi stołami wielkanocnymi, dekoracjami i potrawami.

LGD Dolina Sanu również przygotowała swoje stoisko, na którym można było uzyskać informacje na temat dotychczas zrealizowanych projektów w ramach działania wdrażanie LSR oraz nowej perspektywy finansowej 2014-2020 a także spróbować tradycyjnych potraw wielkanocnych.