Konferencja „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”

W dniu 20 grudnia 2019r. od godziny 11.00 w Sali Dziedzic w Pakoszówce odbyła się konferencja  pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”, w konferencji udział wzięło 100 osób. Program konferencji to:

  1. Współpraca szkół z Policją w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości nieletnich – prowadzący: Lidia Rakoczy, Izabela Rowińska Ciępiel
  2. Możliwości organizacji pozarządowych w profilaktyce przestępczości – prowadzący: Iwona Gratkowska
  3. Rola zespołu interdyscyplinarnego w przeciwdziałaniu przestępczości na terenie gmin – prowadzący: Renata Matyniak
  4. Omówienie Strategii przeciwdziałania przestępczości na terenie powiatu sanockiego – prowadzący: Agnieszka Ciepluch.

Uczestnicy konferencji otrzymali materiały konferencyjne (notes+ długopis) , skorzystali także z cateringu. Konferencja poświęcona była przeciwdziałaniu przestępczości, omówiono rolę i obowiązki poszczególnych instytucji i służb w przeciwdziałaniu przestępczości. Konferencja zacieśniła współpracę między instytucjami odpowiadającymi za zapewnienie bezpieczeństwa.

Konferencja zorganizowana została w ramach projektu pt. „Wiem. Reaguję. Przeciwdziałam!”. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.