Konkurs Wieńca Dożynkowego dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Sanok

Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu ogłosiła konkurs Wieńca Dożynkowego, który skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gm. Sanok. Celem konkursu jest kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych, nadal żywych kulturowych tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej, prezentacja bogactwa  plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy, promocja dorobku kulturowego wsi podsanockiej.

Finał konkursu odbędzie się podczas Dożynek Gminnych 9 września 2012r
w Falejówce.