Kurs samoobrony dobiega końca

Ostatnie grupy z terenu działania Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu zaczynają niedługo zajęcia w ramach kursu samoobrony, który jest realizowany w ramach projektu pn. „Wiem. Reaguję. Przeciwdziałam!” dofinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitancjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości.