Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Aktualności

 

Dnia 17 czerwca 2011 roku Rada Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu wybrała do dofinansowania wnioski zlożone w ramach naborów trwających od dnia 04 maja 2011r. do dnia 17 maja 2011 r. w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw oraz Różnicowanie w kierunku dzialalności nierolniczej.

W załączeniu skany uchwał oraz list zatwierdzających wnioski do dofinansowania.