Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu LGDDS/MP/VIII/13

Aktualności

W dniu 30 sierpnia 2013r. Rada Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu dokonała wyboru   wniosków złożonych w dniach od 08 lipca 2013r. do dnia 02 sierpnia 2013r. W załączeniu znajduje się uchwała wraz z listą wybranych  operacji.