Listy ocenionych operacji

Aktualności

Na posiedzeniu Rady 30 maja 2011r. rozpatrzone zostały wnioski o dofinansowanie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ z zakresu Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej.

W załączeniu listy ocenionych operacji.