Listy wybranych operacji z zakresu działania Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi

Nazwa działania: 413 Wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju dla Małych Projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Numer konkursu: LGDDS/MP/XI/14

Termin składania wniosków:  13.01.2014 – 31.01.2014r

2.

Nazwa działania: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Numer konkursu: LGDDS/OW/XII/14

Termin składania wniosków:  13.01.2014-31.01.2014

W dniu 05.03.2014 Rada LGD DS dokonała wyboru operacji do dofinansowania z zakresu działania Małe Projekty i Odnowa i rozwój wsi. W przeprowadzonym naborze z zakresu działania Małe projekty do LGD wpłynęło 9 wniosków na kwotę 334 247,15 zł. Do dofinansowania wybrano 8 operacji na kwotę 284 247,15 zł co stanowi 120% kwoty naboru.

W naborze do działanie Odnowa i rozwój wsi wpłynął jeden wniosek na kwotę 116 975,00zł, który został wybrany do dofinansowania.