O LGD

Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu


Z prawdziwą przyjemnością informujemy Państwa, że w sierpniu 2008 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu w formie stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną.

LGD to porozumienie osób fizycznych i prawnych stawiających sobie za cel rozwój obszarów, na terenie których działają, a tym samym poprawę jakości życia ich mieszkańców. Założeniem Lokalnej Grupy Działania jest aktywność polegająca na wdrożeniu lokalnej strategii rozwoju przy pomocy środków finansowych Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednym z celów LGD działającej w formie partnerstwa publiczno-prywatnego jest wszechstronny rozwój własnego regionu, promowanie go oraz pełne wykorzystanie zasobów lokalnych. Dlatego, też podejmujemy wspólne działania, dzieląc się zasobami, odpowiedzialnością i korzyściami. Grupa Inicjatywna powstała na bazie porozumienia samorządów lokalnych Gminy Sanok oraz Gminy Tyrawa Wołoska i stworzyła Lokalną Grupę Działania która zgodnie z obowiązującymi przepisami przybrała formę stowarzyszenia, w skład którego weszli reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, oraz osoby fizyczne.

LGD Dolina Sanu ubiegać się będzie o dofinansowanie Działania „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju”, w ramach którego mieszkańcy Gminy Sanok i Tyrawa Wołoska. będą mogli ubiegać się o finansowanie działań z zakresu działań Osi 3 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Odnowa i rozwój wsi” na zasadach określonych w rozporządzeniach do tych działań oraz na działania, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale również przyczyniają się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej – tzw. „małe projekty” Podstawą do ubiegania się o dofinansowanie tego działania jest Lokalna Strategia Rozwoju.

Zarząd

Paweł Wdowiak

Stanowisko/funkcja

Prezes

Lucyna Wota

Stanowisko/funkcja

Wiceprezes Zarządu

Łukasz Mendyka

Stanowisko/funkcja

Członek Zarządu

Małgorzata Wołoszyn

Stanowisko/funkcja

Członek Zarządu

Elżbieta Nitka

Stanowisko/funkcja

Sekretarz

Agnieszka Haduch

Stanowisko/funkcja

Skarbnik Zarządu

Rada
1.Jerzy Wołoszyn
2.Jan Chowaniec
3.Maria Jasińska
4.Zenon Bodnar
5.Anna Dziurdziewicz
6.Teresa Baranowska
7.Anna Hałas
8.Tomasz Lewicki

Komisja rewizyjna:
1.Stanisław Piekara
2.Marek Wołoszyn
3.Katarzyna Grządziel
4.Tadeusz Burka

Zarząd
1. Anna Kornasiewicz – Prezes
2. Zdzisław Miarecki v-ce prezes
3. Agnieszka Haduch – Skarbnik
4. Bernardyna Sowa – Sekretarz
5. Lucyna Wota członek – zarządu
6. Paweł Wdowiak członek – zarządu
Rada
7.Jerzy Wołoszyn
8.Jan Chowaniec
9.Maria Jasińska
10.Zenon Bodnar
11.Anna Dziurdziewicz
12.Teresa Baranowska
13.Sebastian Niżnik
14.Tomasz Lewicki
Komisja rewizyjna:
15.Stanisław Piekara
16.Anna Kociszewska
17.Janina Czubska
18.Tadeusz Burka