Plac o wielofunkcyjnym charakterze w Lisznej ogrodzony! Mieszkańcy zyskali bezpieczną przestrzeń

W miejscowości Liszna, wokół istniejącego placu wielofunkcyjnego powstało ogrodzenie. To kolejny etap prac w ramach realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi w 2021 r. PROW 2021-2025.

Tegoroczna edycja programu pozwoliła na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie wielofunkcyjnego placu w Lisznej- ogrodzenie i mała architektura”, które doskonale wpisuje się w obecny klimat otoczenia. Nowopowstałe ogrodzenie zamyka przestrzeń, oddzielając ją od pobliskiej drogi co znacznie zwiększa bezpieczeństwo użytkowników placu – zwłaszcza dzieci.  Przeprowadzone prace spowodowały, że miejsce to zyskało wartość nie tylko dla mieszkańców, ale także dla turystów czy uczestników imprez typu turnieje czy pikniki rodzinne. Dla przypomnienia:  w ramach realizacji poprzedniej edycji projektu w 2021 roku, sołectwo Liszna zrealizowało zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej EKO Altany wyposażonej w elementy małej architektury oraz przyjazne przyrodzie zagospodarowanie przestrzeni”.

Projekt zainicjowali mieszkańcy Lisznej i to właśnie dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu i pracy społecznej powstała bezpieczna, wspólna przestrzeń.

Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 12 000 zł, z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi. Całkowity koszt projektu to ponad 28 500 zł.

A-+=