Plony pól i łąk w wieńcach zaklęte…

Aktualności

9 września 2012r. odbył się Konkurs wieńca dożynkowego,
organizowany przez Lokalną Grupę Działania Dolina Sanu.

W konkursie udział wzięły:

1.                            KGW FALEJÓWKA

2.                            KGW LISZNA

3.                            KGW DOBRA

4.                            KGW ZABŁOTCE

5.                            KGW PAKOSZÓWKA

6.                            KGW SROGÓW GÓRNY

7.                            KGW  WUJSKIE

8.                            KGW PISAROWCE

9.                            KGW TYRAWA SOLNA

10.                         KGW JUROWCE

11.                          KGW NIEBIESZCZANY

12.                         KGW MRZYGŁÓD

13.                         KGW LALIN

14.                         KGW KOSTAROWCE

15.                         KGWPRUSIEK

16.                         KGW  STRACHOCINA

 

Oceny wniosków dokonała komisja w składzie: Marta Osękowska –
przewodnicząca; Agata Cecuła – wiceprzewodnicząca; Agnieszka Haduch – sekretarz.

 

Zapraszamy do objerzenia fotogalerii.