Podsumowanie konkursu na najpiękniejszy koszyk wielkanocny

Aktualności

1 kwietnia 2011r. podczas Wystawy Wielkanocnej w Domu Górnika w Sanoku, komisja konkursowa powołana przez Zarząd LGD Dolina Sanu, rozstrzygnęła „Konkurs na najpiękniejszy koszyk Wielkanocny”.

Konkurs skierowany był do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Sanok oraz Tyrawa Wołoska. W sumie zgłosiło się 11 KGW z terenu LGD Dolina Sanu – KGW Lalin, KGW Niebieszczany, KGW Kostarowce, KGW Jurowce, KGW Wujskie, KGW Dobra, KGW Bykowce, KGW Rozpucie, KGW Tyrawa Wołoska, KGW Siemuszowa oraz KGW Rakowa. Celem konkursu było: zachowanie i przybliżenie polskich tradycji charakterystycznych dla Świąt Wielkanocnych, kultywowanie zwyczaju przygotowania produktów do święcenia, zachęcania do podejmowania działań pomagających przybliżyć zwyczaje, obrzędy i tradycje naszego regionu. Komisja konkursowa w składzie: Pani Maria Marcianiak – etnograf, Pani Anna Hałas – sekretarz gminy Sanok oraz Pani Alicja Pocałuń – kierownik biura LGD skrupulatnie oceniła każdy koszyczek zgłoszony do konkursu. Kryteriami oceny były: zawartość koszyczka, nawiązanie do tradycji, pomysłowość i oryginalność, własnoręczność wykonania oraz wrażenia estetyczno – artystyczne. Komisja konkursowa przyznała: I miejsce dla KGW Lalin i KGW Niebieszczany, II miejsce dla KGW Kostarowce, III miejsce dla KGW Wujskie i dla KGW Tyrawa Wołoska oraz 6 wyróżnień dla pozostałych KGW biorących udział w konkursie. Przedstawicielki poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich odebrały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.