Podsumowanie naboru wniosków do działania Małe Projekty i odnowa i rozwój wsi

Aktualności

LGD Dolina Sanu w dniach 13.01.2014  – 31.01.2014 przyjmowała wnioski  do działań Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi

Do działania Małe projekty wpłynęło 9 wniosków na łączną kwotę 334 247,15. Wnioski w większości dotyczą utworzenia miejsc noclegowych oraz poprawy oferty turystycznej obszaru LGD Dolina Sanu. Do działania Odnowa i rozwój wsi wpłynął 1 wniosek na kwotę 116 975,00 zł. Posiedzenie rady LGD odbędzie się 13.02.2014r. o godz 12:00 w Biurze LGD Dolina Sanu.

W załączeniu rejestry wniosków: