Podsumowanie naboru wniosków do działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Nazwa działania: działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Numer konkursu: LGDDS/RDN/X/13

Termin składania wniosków:  09.09.2013 – 30.09.2013r

Limit środków dostępnych w ramach naboru: 200 000,00zł

Lp. Data i godz. wpływu do Biura LGD Dolina Sanu Nr wniosku Wnioskodawca Wnioskowana kwota dofinansowania
1

 

14:40

30.09.2013

LGDDS/RDN/X/13/001 Ewa Wojtas 100 000,00
Razem 100 000,00