Podsumowanie naboru wniosków do działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Nazwa działania: 413 Wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Numer konkursu: LGDDS/TRM/IX/13

Termin składania wniosków:  09.09.2013 – 30.09.2013r

Limit środków dostępnych w ramach naboru: 716 490,00zł

 

Lp. Data i godz. wpływu do Biura LGD Dolina Sanu Nr wniosku Wnioskodawca Wnioskowana kwota dofinansowania
1

 

13:40

27.09.2013r.

LGDDS/TRM/IX/13/001 Michał Popiel

 

200 000,00
2

 

 

14:00

30.09.2013

LGDDS/TRM/IX/13/002 BMB Spółka Cywilna Bartosz Bardowski Monika Bardowska 100 000,00
3

 

 

14:15

30.09.2013

LGDDS/TRM/IX/13/003 Stanisław Dzimira 200 000,00
4

 

 

14:30

30.09.2013

LGDDS/TRM/IX/13/004 Edyta Grządziel 200 000,00
Razem 700 000,00