Posiedzenie Rady LGD Dolina Sanu

Posiedzenie Rady odbędzie się dnia 30 maja 2011r. o godz.15.30 w biurze LGD Dolina Sanu

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarzy posiedzenia -komisji skrutacyjnej.
3. Zatwierdzenie porządku posiedzenia Rady.
4. Złożenie „Oświadczeń o bezstronności w ocenie operacji” przez członków Rady.
5. Podjęcie uchwały o wykluczeniu członków Rady z oceny i wyboru danej operacji.
6. Omówienie i ocena poszczególnych operacji:
a) Przekazanie członkom Rady „Kart operacji”.
b) Omówienie operacji przez osoby referujące operacje.
c) Dyskusja.
d) Ocena zgodności operacji z LSR.
e) Podjęcie uchwał o uznaniu operacji za niezgodną z LSR (w przypadku stwierdzenia niezgodności operacji z LSR).
f) Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu listy ocenionych operacji.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *