Posiedzenie Rady LGD

W dniu 21.07.2011 r. o godz. 15.30 w Biurze LGD Dolina Sanu odbędzie się posiedzenie Rady.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji skrutacyjnej.
3. Zatwierdzenie porządku posiedzenia Rady.
4. Wybór operacji do dofinansowania  w ramach naboru z zakresu działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” działanie „małe projekty”.
5. Podjęcie uchwał o wybraniu bądź niewybraniu operacji do dofinansowania.
6. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę wniosków o przyznanie pomocy.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *