Posiedzenie Rady LGDDS w dniu 14 maja 2012r. o godz 15:00

Aktualności

Informujemy, iż posiedzenie Rady LGD DS, na którym odbędzie się ocena wniosków w oparciu o zgodność z celami LSR oraz kryteriami wyboru odbędzie sie dnia 14 maja 2012r o godzinie 15:00 w biurze LGDDS, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok