Poszukiwani pracodawcy

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. z siedzibą w Jaśle w
partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sanoku realizuje projekt pn.
„Aktywizacja zawodowa szansą na rynku pracy dla osób bezrobotnych o
niskich kwalifikacjach powyżej 29 roku życia z terenu powiatu
sanockiego”; w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PAKD obecnie poszukuje pracodawców chętnych przyjąć do pracy Uczestników
Projektu w ramach subsydiowanego zatrudnienia jak również oferuje
możliwość wnioskowania o staż dla osób po zakończeniu szkoleń.