Pracujmy na nasze bezpieczeństwo

Wszystkie działania na rzecz podnoszenia poziomu odpowiedzialności i wiedzy na temat zagrożeń i problemów stwarza warunki do wzrostu poziomu naszego bezpieczeństwa. To czy znamy przepisy, czy wiemy jak należy się zachować w danej sytuacji, co należy zrobić aby było bezpiecznie wpływa pozytywnie na nasze bezpieczeństwo, chroni nas i nasze rodziny przed przestępstwami. Niekiedy wystarczy na chwilę przystanąć, poczytać artykuł, porozmawiać aby wzbogacić swoją wiedzę na temat skutków przestępstw, sposobów reagowania na nie oraz miejsc gdzie można uzyskać fachową pomoc. W czasach gdzie możliwości dotarcia do potencjalnej ofiary są bardzo zróżnicowane i paradoksalnie łatwe (niekiedy nieświadomie ułatwiamy takie sytuacje szczególnie poprzez wykorzystanie internetu) bardzo ważna jest profilaktyka oraz wszelkie działania mające na celu podnoszenie świadomości. To my sami odpowiadamy za nasze bezpieczeństwo a ciągłe podnoszenie wiedzy na ten temat może nam bardzo pomóc. Nie bójmy się reagować, gdy obawiamy się o nasze bezpieczeństwo, czy czujemy się zagrożeni,  nie możemy pozostawać także obojętni na krzywdę innych osób, dzieci i osób starszych. Obecnie organizowane są różnorakie działania profilaktyczne takie jak pogadanki, bezpłatne szkolenia, spotkania czy konferencje bierzmy w nich udział. To, że mamy takie możliwości powinniśmy wykorzystywać. Pamiętajmy, że cały czas sami pracujemy na bezpieczeństwo nasze i naszych rodzin.

Artykuł przygotowany w ramach projektu pn. „Wiem. Reaguję. Przeciwdziałam!” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Dolina Sanu. Zadanie współfinansowane przez ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.