Projekt: Pomocna dłoń

Lokalna Grupa Działania realizuje projekt pn. „Pomocna dłoń” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

W ramach projektu został zakupiony sprzęt gastronomiczny umożliwiający poszerzenie działań stowarzyszenia o inicjatywy o charakterze pomocowym. Dzięki czemu możemy poszerzyć prowadzoną działalność statutową o nowe zadania – dedykowane m.in. przybywającym zza wschodniej granicy uchodźcom.

 

 

A-+=