Rekrutacja do projektu „Aktywność, sposobem na walkę z bezrobociem”

Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie „Drwal – operator pilarki” od 15 lipca 2011r. do 16 sierpnia 2011r. w ramach projektu „Aktywność, sposobem na walkę z bezrobociem” działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu oferuje:

– bezpłatne badania lekarskie,

– bezpłatne materiały szkoleniowe podczas zajęć teoretycznych,

– bezpłatną odzież roboczą,

– bezpłatny udział w szkoleniu „Drwal – operator pilarki”.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu gminy Tyrawa Wołoska. Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest złożenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie od 15.07.2011r. do 16.08.2011r. miejsce zamieszkania na terenie gminy Tyrawa Wołoska, posiadanie statusu osoby bezrobotnej oraz uzyskanie pozytywnej opinii lekarskiej.

Liczba miejsc ograniczona !!!


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *