Spotkanie Klubów Seniora z powiatu sanockiego i brzozowskiego podsumowujące projekt pn. “SENIOroom – promocja zdrowego stylu życia i kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych”

W sobotę 6 listopada br. w Multimedialnym Centrum Edukacyjno-Kulturalnym w Stróżach Małych odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn. „SENIOroom – promocja zdrowego stylu życia i kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych” realizowany przez Lokalną Grupę Działania Dolina Sanu. W spotkaniu oprócz seniorów uczestniczyli Prezes LGD Dolina Sanu Paweł Wdowiak oraz zaproszeni goście m.in. Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, Sekretarz Gminy Bukowsko Diana Błażejowska oraz realizatorzy projektu.

Projekt SENIOroom wspiera dotychczasowe wysiłki lokalnych środowisk zaangażowanych w powoływanie i funkcjonowanie Domów dziennego pobytu i Klubów Senior+. Oferta projektu uzupełniania aktualną i dostępną propozycję zajęć i spotkań dla osób starszych o nowe, dotychczas niedostępne formy i metody.  Harmonogram 5-cio miesięcznego przedsięwzięcia zakładał realizację zajęć o charakterze sportowo – rekreacyjnym (nordic walking, taniec- warsztaty treningowe, yoga dla seniora), warsztatów (siłowania umysłu – trening dla seniorów oraz warsztaty artystyczne) oraz spotkań w ramach grup wsparcia.

Projekt poza szeregiem zadań adresowanych do osób starszych inicjuje także proces budowania szerszych i skutecznych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów m.in. poprzez powołanie “Partnerstwa na rzecz wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów “.
Spotkanie Klubów Seniora w Stróżach Małych przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze. Mamy nadzieję, że to nie koniec i ta dobra współpraca w przyszłości zaowocuje kolejnymi, wspólnymi projektami.