Spotkanie szkoleniowo – informacyjne w Rozpuciu

23 marca br. w Rozpuciu (gm. Tyrawa Wołoska) odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla mieszkańców terenu LGD.

Spotkanie na temat celów i zasad funkcjonowania LGD, założeń Lokalnej Strategii Rozwoju, harmonogramu działań oraz możliwości ubiegania się o środki unijne w ramach ogłaszanych projektów, prowadziła Anna Kornasiewicz – Prezes Zarządu LGD Dolina Sanu, Jan Chowaniec – Zastępca Przewodniczącego Rady LGD Dolina Sanu oraz pracownicy biura – Alicja Pocałuń i Diana Błażejowska.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz Gminy Tyrawa Wołoska, rękodzielnicy, artyści, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, OSP, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *