TUtoriale REGIONALNE

Kultura regionu tworzy nasze korzenie, buduje naszą tożsamość, stanowi trwały element naszego dziedzictwa, które warto i należy kultywować. Sposobem na atrakcyjną formę upowszechniania bogatego dziedzictwa kulturowego regionu jest cykl nowoczesnych tutoriali tematycznych dot. kultury i tradycji regionu.

Zapraszamy w piękną podróż po regionie.

 

Projekt „TUtoriale REGIONALNE- z tradycją w nowoczesność” uzyskał dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach otwartego konkursu ofert „Mecenat kulturalny” – edycja II.

A-+=